Περιγραφή

932826 ΦΟΡΕΜΑ ΝΤΕΒΟΡΕ LOUR. 86 ΠΟΛ13ΝΑΥΛ1ΣΠ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Χρώμα

932826 : 99

Μέγεθος

932826 : 42-60