Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Paul Christophe

Γενικά

Η «Δημήτρης κ Παύλος Καμμένος και Σια Ο.Ε.Β.Ε» στο εξής εταιρεία, (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) δημιούργησε τον δικτυακό τόπο https://www.paul-christophe.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες του. Η χρήση του δικτυακού τόπου https://www.paul-christophe.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς:

Η χρήση του δικτυακού τόπου https://www.paul-christophe.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

1. Όροι

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο στη διεύθυνση https://paul-christophe.gr, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρήση άδειας

 1. Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μόνο για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή. Αυτή είναι η χορήγηση αδείας και όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτήν την άδεια δεν επιτρέπεται:
  1. να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά
  2. να χρησιμοποιείτε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)
  3. προσπαθήστε να κάνετε αποσυμπίληση ή αναστροφή του λογισμικού που περιέχεται στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  4. αφαιρέστε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλες ιδιότυπες σημειώσεις από τα υλικά. ή
  5. μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο άτομο ή “καθρέφτη” τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.
 2. Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Αφού τερματίσετε την προβολή αυτών των υλικών ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθυνών

 1. Τα υλικά του δικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παρέχονται με βάση τα όσα ισχύουν.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, με την οποία αποκηρύσσει και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων .
 2. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ούτε υποβάλλει διαβεβαιώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία χρήσης των υλικών στον ιστότοπό του ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με αυτά τα υλικά ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οι προμηθευτές του δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδος ή λόγω διακοπής λειτουργίας) που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των υλικών της Ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ακόμη και αν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ο Δημήτρης κ Παύλος Καμμένος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει ενημερωθεί προφορικά ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις υπονοούμενες εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Ακρίβεια των υλικών

Τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ότι κάποιο από τα υλικά στην ιστοσελίδα του είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. Συνδέσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του Δημήτρη κ Παύλου Καμμένου του χώρου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου είναι ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις